Automatisch klanten uitnodigen.

Deze API kan worden gebruikt door bijvoorbeeld webshops om na de afronding van een bestelling door een klant deze klant automatisch een uitnodiging te versturen voor het maken van een review.

Syntax:

https://www.bedrijvenreviews.com/api/v1/api.php?id=< UW EIGEN KLANTNUMMER ZOALS IN ACOUNTINFROMATIE >&pass=< API KEY ZOALS IN ACCOUNTINFORMATIE >&action=uitnodigen&email=< EMAILADRES VAN KLANT>&kenmerk=< UNIEK KENMERK ZOALS FACTUURNUMMER>&dagen=< AANTAL DAGEN WAARNA UITNODIGING WORDT VERZONDEN >

Voorbeeld:

https://www.bedrijvenreviews.com/api/v1/api.php?id=777 &pass=A$Hchdsc321BJnsu8Jkaw12mKlbNhamu64kcqQET &action=uitnodigen&email=naam@gmail.com &kenmerk=123456&dagen=4

Mogelijke response codes:

 • no-action: FOUT: Geen action opgegeven.
 • action-unknown: FOUT: De opgegeven action wordt niet herkend.
 • no-pass: FOUT: Geen wachtwoord opgegeven
 • no-id: FOUT: Geen ID opgegeven
 • no-email: FOUT: Geen email opgegeven
 • no-kenmerk: FOUT: Geen kenmerk opgegeven
 • no-dagen: FOUT: Geen dagen opgegeven
 • autherror: FOUT: De API key is niet geldig voor het opgegeven ID (soort van "Fout wachtwoord").
 • not-active: FOUT: Account is niet aktief.
 • exist: FOUT: Er is al een review aangevraagd met dit kenmerk.
 • ok: Alles ok, uitnodiging zal worden verzonden.

In de praktijk:

De url aanroepen totdat de response code "ok" of "exist" wordt ontvangen. Zolang het kenmerk uniek is zal er nooit meer dan 1 uitnodiging worden verzonden. Als kenmerk kunt u bijvoorbeeld een faktuurnummer gebruiken.

Meer API's

Extra mogelijkheden, zoals het opvragen van (de laatste) reviews zijn in ontwikkeling. Mocht u specifieke wensen hebben dan bestaat er de mogelijkheid hier een API voor te maken.